Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, obowiązujące w K&R Design Maciej Karbownik i Wspólnicy Spółka Komandytowa (zwaną dalej “K&RD”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000554467, NIP: 5261581978, REGON: 012172996 służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Klientów K&RD.

Kto kontroluje dane osobowe?

Przekazywane poprzez sklep dane osobowe są kontrolowane przez K&RD: K&R Design Maciej Karbownik I Wspólnicy Sp.k., ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa.

K&RD chroni dane Klientów na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Gdzie K&DR przechowuje dane osobowe?

Zebrane dane osobowe K&RD przechowuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, K&RD stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie K&RD m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z K&RD i wyłącznie zgodnie z poleceniami K&RD.

K&RD nie przekazuje danych osobowych, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia i naszych usług.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych danych osobowych każdorazowo informujemy Klienta czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie są prawa Klientów odnośnie ich danych osobowych?

Prawo dostępu do danych:  W każdej chwili Klient ma prawo zażądać informacji o tym, które jego dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, należy skontaktować się z K&RD poprzez pocztę elektroniczną (adres: ido@k-r.pl ) – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:  Gdy K&RD przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Klienta lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane K&RD.

Prawo do poprawiania danych: Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych: Klient ma prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez K&RD, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 1. niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
 2. otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
 3. nieuregulowany dług wobec K&RD, niezależnie od metody płatności
 4. jeśli K&RD podejrzewa lub ma pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat Klient korzystał z naszych usług w niewłaściwy sposób
 5. dług Klienta został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
 6. wniosek kredytowy klienta został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu K&RD:  Klient ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu K&RD. K&RD zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba że K&RD będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes Klienta lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia: Klient ma prawo zażądać, aby K&RD ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych pod następującymi warunkami:

 1. jeśli Klient nie zgodzi się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu K&RD wtedy K&RD ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes
 2. jeśli Klient zgłosi, że jego dane osobowe są niepoprawne, wtedy K&RD musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności
 3. jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy Klient może nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania jego  danych osobowych.
 4. jeśli K&RD nie potrzebuje już danych osobowych Klienta, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak Klient może korzystać ze swoich praw?

Klienta korzysta ze swoich praw poprzez stosowną wiadomość e-mail wysłaną na adres:  ido@k-r.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Aby zagwarantować, że dane Klientów zawsze będą przetwarzane zgodnie z prawem, K&RD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: ido@k-r.pl, a w temacie „IDO”.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym: Jeśli Klient uważa, że K&RD przetwarza jego dane osobowe w niewłaściwy sposób, może skontaktować z K&RD, a także zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia zasad prywatności: W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z danych osobowych Klientów, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub praw Klientów.

Dlaczego K&RD używa dane osobowe?

K&RD używa dane osobowe Klientów:

 1. do zarządzania zakupami dokonanymi online w K&RD w celu przetwarzania zamówień Klientów i zwrotów oraz wysyłania Klientom powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów
 2. do zarządzania płatnościami Klientów
 3. do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.
 4. do przetwarzania pytań oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych.
 5. aby kontaktować się z Klientem, jeśli wystąpią jakieś problemy z ich zamówieniem.
 6. aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.
 7. do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Jakie dane osobowe K&RD przetwarza?

K&RD przetwarza następujące dane osobowe:

Kto ma dostęp do danych osobowych Klienta?

Dane Klienta będą udostępniane w ramach K&KD oraz podmiotom zewnętrznym tylko do świadczenia wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają adres Klieneta, agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień, magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności oraz firmy windykacyjne.

K&RD będzie udostępniać dane osobowe Klienta firmom IT, z którymi K&RD współpracuje.

Na jakiej podstawie prawnej K&RD przetwarza dane osobowe?

K&RD musi przetwarzać dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać  zamówienia Klientom> K&RD przetwarza dane osobowe także na podstawie uzasadnionego interesu K&RD oraz, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez obowiązujące ustawy.

Jak długo K&RD przechowuje dane osobowe Klienta?

K&RD będzie przechowywać dane Klienta tak długo, jak długo będzie on aktywnym Klientem i wymagają tego zasady prowadzenia księgowości.

Rejestry wiadomości e-mail i korespondencję oraz dane potrzebne do zrządzania sprawami K&RD będzie przechowywać przez 2 lat.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu K&RD: Klient ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu K&RD. K&RD zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes Klienta lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Pliki cookie

Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Klient korzysta ze strony internetowej K&RD.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez K&RD Cookies są bezpieczne dla urządzenia z którego korzysta Klient w celu uzyskania dostępu do strony internetowej K&RD. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować stronę internetową indywidualnie do każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

K&RD wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.
 2.  Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.

Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony interentowej K&RD  będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
 1.  Uwierzytelniania Klienta w serwisie i zapewnienia sesji Klienta na stronie internetowej K&RD:
  • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej K&RD ponownie wpisywać loginu i hasła
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony internetowej K&RD, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez K&RD.
 2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych strony K&RD:
  • dostosowania zawartości strony internetowej K&RD do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej K&RD. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę strony internetowej Klienta, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Klienta na strony, strony internetowej K&RD.
 3. Zapamiętania lokalizacji Klienta poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony internetowej K&RD, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej K&RD korzystają ze stron internetowych K&RD, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. Świadczenia usług reklamowych, dostosowania prezentowanych za pośrednictwem strony internetowej reklam usług i produktów firm trzecich.
 6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej K&RD.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
 2. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
  • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
 3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 4. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej K&RD, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

 1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej K&RD.

NOTA PRAWNA

© Copyright 2022 K&R Design, Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną. Kopiowanie dla celów komercyjnych, reklamowych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione. Wszystkie nazwy własne marek, znaki firmowe, znaki marek, zdjęcia, nazwy własne poszczególnych produktów, ich logotypy oraz inne znaki graficzne, wykorzystane w serwisie K&R Design są zastrzeżone przez ich właścicieli i są prawnie chronione oraz stanowią własność intelektualną. Wykorzystywanie dla celów komercyjnych, reklamowych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione. Materiały, informacje lub ceny zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Sklep internetowy

Przejdź do sklepu
Wykonanie: ADIMO.pl